Mærkesager

Foreningen Far udsender hver uge pressemeddelelser til landsdækkende medier, folketinget samt danske ministerier og styrelser med cases, statistik og anbefalinger. Vil du vide mere om Foreningen Fars indsats siden 1977 kan du læse det her.

Foreningen Far har på vegne af børn og fædre stævnet Socialministeriet for forskelsbehandling på 68 konkrete områder.

 

Faderskab

Børn har en menneskeret til at kende og blive passet af sine forældre. Det skal være muligt for en domstol at sikre DNA test på et sagligt grundlag hele livet. Kun med sandheden hjælper vi børnene.

Digital post

Begge forældre skal have samme information om børn på samme tid og med samme metode. Det sker langt fra altid i Danmark, selvom lovgivningen siger det skal ske. 

Fædreorlov

Foreningen Far har medvirket til den nye ligeværdige forældreorlov på 24 uger til hver forælder med 11 uger øremærket. Lovgivningen virker fortsat ikke, hvis far og mor ikke lever sammen. 

Delt bopæl

Den mest omfattende forskelsbehandling i Danmark sker ved den statslige opdeling i bopæl og samværsforældre med vidt forskellige rettigheder, sagsbehandling og økonomi. Begrebet kan og skal afskaffes som udgangspunkt i lovgivningen. 

Lige tid

Forskningen i børns sundhed og virkeligheden viser i dag at lige tid for børn med begge forældre giver den bedste mentale sundhed senere i livet. Det er bedst for børnene og skal være lovgivningens udgangspunkt med frit  valg for forældrene til egne løsninger. 

Velfærdsydelser

Begge forældre skal have mulighed for at ansøge om velfærdsydelser for børn baseret på faktisk behov. Det er idag kun den ene forældre der kan det. Børnechecket er i dag som det eneste delt, men kun ved samlivsophør efter 1. januar 2022.

Offentlige børnesager

Der bør nedsættes en kommission som kan afdække hvor forskelsbehandlingen af børn og fædre samt hvor mange børn som har mistet kontakt til fædre uden saglig grund. 

Forældrefremmedgørelse og vold

Flere undersøgelser viser i dag at psykisk, økonomisk og fysisk vold, herunder forældrefremmedgørelse mod børn og fædre er mere udbredt end mod mødre. Der skal ske  en ligeværdig indsats og støtte. Foruden at misbrug af offentlige ressourcer skal undersøges.  

Statslig støtte og statistik

Foreningen Far modtager stort set ingen statslige støtte, men bør have samme statslige støtte, som f.eks. børns vilkår, mødrehjælpen og Kvinfo. Foreningen Far er den største og mest erfarne kontaktflade for børn og fædre i Danmark.