Antal visninger på 28 dage

447.176 


Antal unikke brugere på 28 dage

151.913 


Antal medlemmer på kontaktflader


22.755


Kilde: Facebook, Google og intern statistik

OM FORENINGEN FAR

Siden 1977 er Foreningen Far, som en af verdens ældste og mest erfarne børn og fædre organisationer, gået forrest i Danmark. 

Foreningen Far har skabt eller været med til at skabe dagligdags rettigheder som fælles forældremyndighed, hverdagssamvær, deleordninger, fædreorlov, digital post, dobbelt bopæl og bopæl hos fædre, ferie og erstatningssamvær, lukning af statsforvaltningen og velfærdsydelser til fædre.

Hertil kommer gratis landsdækkende rådgivning for børn og fædre, som er unikt på internationalt niveau.    


STØT FORENINGEN FAR

Det er donationer og medlemskaber som gør Foreningen Fars indsats mulig i Danmark og den fælles stemme stærkere for børn og hele familien. 

 

SENESTE NYT


Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Følg os på Instagram

Videobrev og ministerskrivelse

Foreningen Far har fremsendt videobrev og skrivelse til Danmarks ligestillingsminister og statsminister om forholdene for børn og fædre i Danmark. 

Læs skrivelsen her

OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL


1. Hvad er bedst for barnet?
Foreningen Far har fokus på børnene og hele familien. De fleste børn har en bedre sundhed i livet ved god og ligeværdig kontakt til far og mor. Vi anbefaler forældre af begge køn at samarbejde positivt med fokus på børnene.  Læs mere

2. Hvilken erfaring har Foreningen Far?
Foreningen Far er en af verdens ældste børn og fædre organisationer med over 40 års erfaring. Vi oplever alt det positive og det svære i familielivet i Danmark og Internationalt. Vi opsamler mønstre der videregives til forskere, myndigheder og politikere. Læs mere

3. Er Foreningen Far for alle?
Foreningen Far støtter kvinder og mænd, drenge og piger ligeværdigt i samfundet. Vi er formentlig den børneorganisation, som har den mest ligeværdige fordeling af mænd og kvinder som frivillige. Alle er velkommen om man er forældre, bedsteforælder eller pårørende. Læs mere  4. Hvad laver Foreningen Far?

Foreningen Far vejleder om børn og fædre indenfor fædreorlov, faderskab, forældremyndighed, bopæl, samvær, børnebidrag, skilsmisse, familieretshuset, familieretten, velfærdsydelser, ligestilling, klagemuligheder, forskning og menneskeret. Du kan gratis downloade Foreningen Fars App fra Appstore eller Google Play. Læs mere

5. Hvad er Foreningen Fars mærkesager?
Foreningen Far står bag mange af de rettigheder som i dag betragtes almindelige for børn og fædre. Foreningen Far kæmper aktuelt politisk for ligeværdighed for børn og fædre indenfor fædreorlov, digital post, barnets bopæl, velfærdsydelser og statsstøtte  Læs mere

6. Hvordan kan jeg støtte Foreningen Far?
Du kan støtte Foreningen Fars indsats i Danmark som medlem eller via en donation. Det kan ske under STØT OS og er en stor hjælp, da Foreningen Far stort set ikke modtager statslig støtte. Læs mere

Kalenderen


Telefonrådgivning

Hver mandag, tirsdag og torsdag 17-20, Ring op

Online tirsdag: Rådgivning under covid-19
Hver tirsdag kl. 19-21, Tilmelding 

Medlemsmandag: Politik, presse og gode ideer 
F
ørste mandag hver måned kl. 19-20, Tilmelding

Nye frivillige - Intromøde
Første lørdag hver kvartal kl. 10-11, Tilmelding

Mistet kontakt
Sidste fredag hver måned kl. 17-19, Tilmelding

Fædregrupper
Findes i alle regioner, Tilmelding

Møder

Nordisk møde
Første søndag hver måned mødes Nordiske børn og fædre organisationer

25. januar: Ligestillingsministeren
Foreningen Far mødes med ligestillingsministeren om børn og fædre i Danmark samt positive anbefalinger 

10. februar: Familieretshusets direktion
Foreningen Far mødes med Familieretshuset og vil komme med anbefalinger i forhold til de seneste højesteretsdomme og kritik af Institut for Manneskerettigheder, Ombudsmanden og Foreningen Far


23-25. februar: FN Eksaminationen af Danmark
Foreningen Far deltager i Cedaw eksaminationen af Danmark

Generalforsamling Region Midtjylland
Afholdes den 17. marts kl. 19. Dagorden ifølge vedtægterne. Tilmelding

Hovedbestyrelsesmøde

Afholdes hver 2. måned og næste gang 13. marts