Region Midtjyllands rådgivningscentre

Aarhus

Frivilligcenter Aarhus
Grønnegade 80, 3. sal (der er elevator i gården)
8000 Århus C  

Personlig rådgivning:   
Tirsdag i lige uge kl. 18:-21. (kom før 19)
Torsdag i ulige uger kl. 17:-20 (kom før 18) 
aarhus@foreningenfar.dk (der rådgives ikke per email)


Herning

Herning Frivillig Center
Fredensgade 14
7400 Herning


Personlig rådgivning:  
Mandag i lige uger fra kl. 18
Husk at bestille en tid på herning@foreningenfar.dk senest kl. 15 dagen før rådgivning.


Horsens

Lokalerne i Horsens Sund By
Åboulevarden 52
8700 Horsens 

Personlig rådgivning:        
Onsdag i ulige uger kl. 19

Ring på ved låst dør.

Husk at bestille en tid på horsens@foreningenfar.dk senest kl. 15 dagen før rådgivning.


Struer
Frivilligcenter Struer
Skolegade 5A
7600  Struer
Lokale 6 (ventesofa udenfor lokalet)

Personlig rådgivning:  
Tirsdag i ulige uger kl. 18.30
Husk at bestille en tid på struer@foreningenfar.dk senest kl. 15 dagen før rådgivning. 

Generalforsamling 2019

Lørdag d.23 marts kl. 11.00 i Frivilligcenter Silkeborg, Estrupsgade 4, 1. sal (indgang fra Skolegade), 8600 Silkeborg, www.frivilligcenter-silkeborg.dk

Dagsorden ifølge vedtægterne
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent.
3. Formandens beretning.
4. Fremlæggelse af regnskab.
5. Fremlæggelse af budget for kommende år.
6. Indkomne forslag.
7. Valg til formand lige år.
8. Valg til næstformand ulige år.
9. Valg af 1-5 bestyrelsesmedlemmer.
10. Valg af 0-3 bestyrelsessuppleanter.
11. Valg af bilagskontrollant.
12. Valg af 3, og eventuelle suppleanter. 
13. Eventuelt.