Forældreundersøgelse 2020

Foreningen Far har spurgt ca. 2.000 fædre om kønsdiskrimination af børn og fædre i Danmark år 2020. De fleste lever sammen med barnets mor eller med fælles forældreskab.

Foreningen Far anbefaler på grundlag af rapporten alle fædre med igangværende og afsluttede familieretslige sager at indsende rapporten til deltagende offentlige myndigheder med angivelse af journal nr. og teksten "
Jeg skal anmode om at Foreningen Fars forældreundersøgelse 2020 om kønsdiskrimination mod børn og fædre i Danmark ligges på sagen og det oplyses til deltagende jurister, børnesagkyndige og sagsbehandlere".

Det er en menneskeret at kende og blive passet af sine forældre. Det er en menneskeret at opleve respekt for familielivet. Det er en menneskeret at blive beskyttet mod forskelsbehandling, og det er en menneskeret at opleve retslig prøvelse af borgerlige rettigheder indenfor rimelig tid. Der er tale om et ansvar og alvorligt svigt af ministre, embedsfolk og menneskeretslige organisationer i Danmark.


Støt Foreningen Far
Du kan støtte Foreningen Far som medlem eller med donationer på MobilePay 57 737.

Landsdækkende rådgivning
Foreningen Far holder åben i den gratis  telefonrådgivning. Se dage og tider her. 

Medlemstilbud
Foreningen Fars medlemmer kan få ekstra hjælp på socialøkonomiske vilkår hos Fars Retshjælp.