PRESSE


Pressemeddelelser
Tilmelding til nyheder kan ske her 

Specielt for studerende:
Brug venligst altid formularen ved henvendelser som studerende. Vi tillader ikke spørgeskemaer på vores kontaktflader, da vi har mange der gerne vil det. Vi tillader opslag for enkeltstående cases og forsøger på bedste vis at hjælpe. 

Seneste

Pressekontakt

For landsdækkende pressekontakt ring på mobile 26229730 eller brug formularen


Tidligere udvalgte

2021-12-10 BREAKING: Ny forskning om lige tid
Verdens mest anerkendte børneforskere er enige og ny forskning dokumenterer nu, at lige tid med far og mor ER bedst for børn. Forskningen bør få Socialministeriet og familieretslige myndigheder til at ændre lovgivning og praksis. Læs mere

2021-11-29 Menneskerettighedssag i Strasbourg
Den første af en række danske sager for børn og fædre er indbragt for menneskerettighedsdomstolen i Strasbourg. Det sker efter at Familieretshuset på trods af en direktionsklage og erklæret nultolerance for hash og vold, har valgt ikke at overføre midlertidig bopæl til barnets far. Dette efter at en mor har erkendt jævnligt hash forbrug og behov for psykologisk støtte m.v. Læs mere

2021-11-02 Høring i Folketinget
Social- og Ældreudvalget holdt åben høring om det familieretlige system torsdag den 28. oktober kl. 09:30-12:00 i Landstingssalen på Christiansborg. Landsformand Jesper Lohse følger op på høringen. Læs mere

2021-10-08 Foreningen Far har orienteret SØIK igen!
Første gang Foreningen Far orienterede Statsadvokaten for særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK) var 30 minutter efter den første samtale med Britta Nielsen. Vi vidste at noget var galt, men heller ikke vi var dengang klar over omfanget og alvoren. Det er vi i dag!  Læs mere

2021-10-08 Foreningen Far er et registreret varemærke
Foreningen Far har ved Sø- og Handelsretten sikret Foreningen Fars registrerede varemærke udstedt af Patent og Varemærkestyrelsen. Det er sket i forbindelse med en sag mod et firma, som anvendte Foreningen Fars navn på blandt andet de sociale medier overfor kriseramte fædre. Sagen angik varemærker, markedsføring og erstatning.  Læs mere

2020-10-30 VIDEOBREV til Statsministeren og Ligestillingsministeren

Foreningen Far har fremsendt skrivelse til Danmarks Ligestillingsminister og Statsministeriet omkring ligestillingen for børn og fædre i Danmark. Skrivelsen er udarbejdet i samarbejde med menneskeretsadvokater. Læs mere

2020-10-19 Verdens første ligestillingskatalog for børn og fædre - version 2020
Alle folketingets medlemmer modtager bogen 'Verdens første ligestillingskatalog for børn og fædre - version 2020' der kan bestilles som paperback eller e-bog hos Saxo.

2020-03-24 Undersøgelse af kønsdiskrimination mod børn og fædre med 2.000 fædre

Foreningen Far har spurgt ca. 2000 fædre om kønsdiskriminationen mod børn og fædre i Danmark år 2020. 

2020-03-24 NY NORDISK 2020 

Foreningen Far er sponsor af Ny Nordisk 2020 konferencen om fælles forældreskab og ligestilling af børn og fædre i Danmark. Læs mere

2019-11-07 Høringssvar om det familieretslige system 

Foreningen Far har afgivet høringssvar om det familieretslige system med 10 bud på en ny lovgivning for succes.

2019-09-07 Kentucky og Arizona er foran Danmark
Sidste år vedtog Kentucky en af USAs mest ligeværdige lovgivninger om fælles forældreskab og lige tid for børnene med begge forældre som udgangspunkt. Det blev kaldt årets mest populære lov. Læs mere

2019-08-19 OPINION: Hvorfor gælder FNs verdensmål ikke fædre?
Vi har i dag en kultur i ligestillings Danmark, hvor indsatsområder besluttes i ”cigarrygende bestyrelseslokaler” for kvinder med kvinder og af kvinder.  Skal FN verdensmålene blive en realitet i år 2030 på flere områder end klimaet skal danske virksomheder og det offentlige tage verdensmålene til sig. Her er der ved nærmere eftersyn behov for en ny kultur, ikke kun i erhvervslivet, men også i det offentlige Danmark. Læs mere 

2019-07-03 Møde med forskere på Yale (USA) 
Foreningen Far har mødtes med forskere fra Yale Universitetet om fædrebarsel i Danmark og igangværende analyser af data og undersøgelser om fædrebarsel i Danmark. Der forventes publiseret en International Paper i 2019.

2019-07-02 Besøg i FN Hovedkvarteret i New York  
Foreningen Far har besøgt FN hovedkvarteret i New York i forbindelse med FN verdensmålene specielt om sundhed og ligestilling. Besøget havde til formål at indsamle viden og få overblik over baggrunden og formålet med FN verdensmålene samt hvordan Foreningen Far bedst kan medvirke til at sikre FN verdensmålene..

2019-06-19 Gentofte kommune bør kulegraves på børneområdet
Foreningen Far har i en årrække fulgt principielle børnesager i Gentofte kommune og har nu kontaktet den samlede kommunalbestyrelse. Det sker med anbefaling om kulegravnig af alle børnesager med klager i Gentofte kommune. Læs mere

2019-06-11 Her er 5 gode råd til regeringen plus en bonus
Foreningen Far har 5 gode ideer til den kommende regering plus et bonus forslag, som vil bringe Danmark helt i front som verdens førende land på familie, ligestilling og sundhedsområdet. Læs mere

2019-05-26 Landsformandens beretning 2019
Foreningen Far har afholdt delegeret forsamling og har genvalgt landsformand Jesper Lohse for 8. år i træk og den samlede hovedbestyrelse. Det er sket med en god blanding af mænd og kvinder samt tværfaglighed for fokus på fælles forældreskab og sunde børn i Danmark, Norden og Internationalt. Læs mere

2019-05-13 Politianmeldelse af børne og socialministeriet samt ministeren
Foreningen Far foretog den 28. marts politianmeldelse af Børne- og Socialministeriet samt Ministeren i henhold til ministeransvarlighedsloven, FN børnekonventionen, den europæiske menneskerettighedskonvention samt FN torturkonventionen. Læs mere

2019-03-21 Foreningen Far deltager i panel med stortingsmedlemmer i Oslo
Foreningen Far har talt og deltaget i paneldebat med medlemmer af stortinget i Litteraturhuset i Oslo om børnelovgivningen i Skandinavisk perspektiv. Du har mulighed for at se Foreningen Far og Karolinska Institutets tale online fra 37.05 min. Læs mere.

2019-03-19 WEBINAR: Den nye lovreform 2019 
Foreningen Far informerer danske forældre online om den nye lovreform, som træder i kraft 1. april 2019. Få et overblik over delt bopæl og børnecheck samt den nye digitale selvbetjening, visitation og de 3 nye spor Læs mere  

2019-03-15 Ministeransvar
Foreningen Far har i en personlig skrivelse til Børne- og Socialministeren anmodet Ministeren om at afskaffe bopæl og samværs diskriminationen, som udgangspunkt i familielovgivningen. Det sker med henvisning til FN børnekonventionen, den Europæiske Menneskerettighedskonvention samt Ministeransvarlighedsloven. Læs mere.  

2019-02-20 Høring og anbefaling til Ministeren
Foreningen Far anbefaler Børne- og Socialministeren IKKE at underskrive forskrifterne til det nye familieretshus og familiedomstolen. Der sker aktuelt indberetning og orientering af FN, Europa kommissionen og den Europæiske Menneskerettighedsdomstol. Læs mere.  

2019-02-01 Psykisk vold rammer mest børn og fædre
Foreningen Far har i al venlighed og respekt anmodet at  ligestillingsministeriet trækker en udtalelse tilbage om, at særligt kvinder skulle have behov for retsbeskyttelse indenfor psykisk vold. Kommentaren vidner om niveauet i det institutionelle menneskeretlige, ligestillingsmæssige og familieretlige område i Danmark. Læs mere.  

2018-11-08 Foreningen Far taler hos Europarådet
Foreningen Far er med til at arrangere, taler og deltager med 8 personer på den internationale konference om børns sundhed og fælles forældreskab hos Europarådet. Konferencen afholdes den 22-23 november i Strasbourg og indeholder bl.a. en Nordisk workshop. Læs mere.

2018-10-19 Radio interview om det statslige tilskudssystem
Foreningen Far interview om det statslige tilskudsystem, skandalen i socialstyrelsen og forslag til en ny model. Læs mere.

2018-10-14 Aktindsigt hos Socialstyrelsen
Foreningen Far anbefaler positivt, at satspuljen og det sociale pulje system forandres i respekt for de mange gode projekter der findes og de mange hårdtarbejdende frivillige, men vi siger stop for kend-en-politiker cirkusset. Læs mere.

2018-10-11 Foreningen Far orienterede politiet / SØK (kronologisk oversigt 2012-2018) 
Foreningen Far orienterede politiet / SØK den 22. juni 2016, da det ikke var muligt ved aktindsigt at se hvem der præcist havde modtaget hvilke penge hvornår i Socialstyrelsen. Vi havde på det tidspunktet oplevet rigtig meget i det sociale puljesystem. Her er nogle af hovedpunkterne i vores oplevelser i perioden 2012-2018. Læs mere.

2018-09-20 Foreningen Far har lanceret en ny App 2018
Foreningen Far har lanceret sin nyeste App i AppStore og Google Play, som du finder ved at søge på Foreningen Far. Der er et gratis, medlem og frivillig området i den nye mobil app. Læs mere.

2018-08-26 Høringssvar fra Foreningen Far
Foreningen Far har fremsendt høringssvar til lovforslag om Familieretshuset og tilhørende følgelovsforslag. Foreningen Far finder det positivt, at der foretages en forandring på familieområdet, og oplever at forslaget med den rette implementering kan være et vigtigt skridt i den rigtige retning. Det understreges samtidig, at lovforslagene ikke kan stå alene for succes. Læs mere.

2018-05-23 Nordisk Ministerråd og Nordiske Parlamenter
Foreningen Far fremender i samarbejde med de største nordiske børn og fædre organisationer en fælles skrivelse til Nordisk Ministerråd og alle Nordiske parliamentsmedlemmer om menneskerettighederne i Norden for børn og fædre i familielivet. Læs mere.

2018-01-30 Åbent brev om ministeransvar

Foreningen Far har anmodet børne- og socialministeren samt ligestillingsministeren om at oplyse, hvorvidt man i 2018 hurtigst muligt vil få bragt de forhold i orden i dansk familielovgivning og embedsførelse, som er beskrevet i ligestillingskataloget for børn og fædre. Læs mere 

2018-01-22 Statslig støtte 2018
Foreningen Far står som den eneste store børneorganisation uden statslig støtte i 2018 ved sammenligning med mødrehjælpen, børns vilkår og for den sags skyld kvinfo. Det må anses som ulovlig offentlig forvaltning, som hverken kan eller bør bortforklares. Læs mere

2018-01-03 Foreningen Far App 2018
Foreningen Far har lanceret en ny 2018 app, som indeholder aktiviteter, forskning, vejledninger, fædregrupper, undersøgelser, videopræsentationer samt mulighed for at bestille et gratis VIP opkald. Hent den før din Nabo! Læs mere

2017-12-13 Fremtidens familielovgivning er klar!

Danmark er i dag et moderne samfund med åbenhed og fuld information, hvilket skaber lige muligheder for mænd og kvinder, drenge og piger. Det er positivt og betyder at vi skal sikre de gode værdier for børn og forældre, som vi ønsker at bringe med ind i fremtiden. Læs mere 

2017-12-11 Karolinska Instituttet om 7/7 ordninger
På Karolinska Instituttet har man siden 2011 studeret børn i 7/7 ordninger og undersøgt sammenhængen mellem familieformer og børns velbefindende, udvikling og sociale liv samt forældrenes erfaringer. Resultatet af studierne blev præsenteret ved Ny Nordisk Far arrangementet på Christiansborg Læs mere

2017-11-15  Ligestillingskatalog 2017 for børn og fædre
Foreningen Far præsenterer for første gang i 40 år et ligestillingskatalog for børn og fædre i Danmark, Norden og Internationalt med 348 punkter fordelt på 12 temaer. Der stilles med kataloget alvorligt spørgsmålstegn ved ligestillingsindsatsen. Gælder ligestillingen for mænd og kvinder? Læs mere

2017-11-12   Fædrebarsel 2017 - Ny undersøgelse 
Foreningen Far har i en helt ny undersøgelse spurgt ca. 2.000 fædre om deres oplevelser med fædre barsel. Det interessante ved undersøgelsen er, at der er tale om et stort set lige antal fædre med mere og mindre end en måneds fædrebarsel, hvorfor det er muligt at vurdere hvad der er årsag til barselsperioden for danske fædre. Læs mere

2017-11-10  Ny Nordisk Far 2017 på Christiansborg
Harvard, Karolinska Instituttet og Foreningen Far har talt om børns mentale sundhed og lige muligheder i fremtidens velfærdssamfund fredag den 10. november kl. 10-15 på Ny Nordisk Far 2017 arrangementet i Fællessalen på Christiansborg, som ligeledes præsenteres en Nordisk paneldebat. Læs mere

2017-09-18   HISTORISK TILBAGEBLIK: Far fylder 40 år
Foreningen Far blev grundlagt i 1977 og er en af verdens ældste børn og fædre organisationer. Læs her et historisk tilbageblik på de 40 år og nogle af de væsentligste indsatsområder for Foreningen Far samt perioder i samfunds­udviklingen og lovgivningen for børn og fædre i Danmark.  Læs mere

2017-09-07   FORSKNING: Deleordninger for børn i alderen 3-5 år
Der bliver ofte stillet spørgsmålstegn ved deleordninger for førskolebørn, hvor børn bruger lige meget tid hos begge forældre efter samlivets ophør. Karolinska Instituttet i Sverige har studeret de psykologiske symptomer hos 3656 svenske børn i alderen 3 til 5 år i forskellige samlivsordninger. Børn, der lever i deleordninger med lige meget tid hos begge forældre, oplever det samme niveau af psykologiske symptomer som hos børn i kernefamilierne og færre psykologiske problemer end dem, der lever hovedsageligt eller kun hos en forælder. Læs mere  

2017-09-03 Ny Nordisk Far på Christiansborg

Foreningen Far afholder fredag den 10. november en jubilæumshøring om børns mentale sundhed og lige muligheder for børn og fædre i Fællessalen på Christiansborg. Harvard Chan School of Public Health præsenterer i samarbejde med Foreningen Far den nyeste viden og undersøgelse om fædrebarsel med ca. 2000 fædre i Danmark. Den internationalt anerkendte forsker Malin Bergstrøm fra Karolinska instituttet taler om børns mentale sundhed i det moderne familieliv og Foreningen Far præsenterer ca. 200 forslag til inspiration for politikere, ministerier, kommuner, fagpersoner, forskere og pressen. Læs mere

2017-08-13 Fremtidens familie system og forebyggelse

Foreningen Far er kommet med anbefalinger til et nyt familieretsligt system og forebyggelse i Børne- og Socialministeriet. Lige muligheder i familielovgivningen i forhold til familieformer, forældrenes status som bopæl og samværsforældre samt køn. Et simpelt offentligt system med færre skift af hænder og god ledelse med statistik, opfølgning og tilfredshedsmålinger. Foruden belønning af god adfærd i stedet for køn for forældre, advokater og myndighederne er vejen til succes i fremtidens lærende familie system. Læs mere

2017-08-06 Murens fald 2017

Foreningen Far har anbefalet Børne- og Socialministeren at erkende årtiers forskelsbehandling af danske børn og forældre. Børn og forældre behandles ikke ens i forhold til familieformer, bopæl og samværsforældre samt køn. Der er tale om hundredvis af dokumenterbare sagstyper og hundred tusindevis af cases, som ikke kan bortforklares af ministeriets jurister. Det må anses som ulovlig offentlig administration. Læs mere

2017-07-14 Principiel børnesag i USA
Foreningen Far har rådgivet i en principiel retssag i USA om børns sundhed og ret til at kende biologisk far hele livet. Foreningen Far har deltaget som eksperter i sagen, hvo en gift mor har været utro, for at forklare om barnets og hele familiens potentielle oplevelser senere i livet, hvis barnet ikke kender sin biologiske far. Foreningen Far har udtalt sig efter anmodning fra den børnesagkyndige rådgivning og mægling ved retten. Læs mere


2017-06-14 Kronik i Kristeligt Dagblad
KRONIK: Danmark er i forandring, og det har vi sådan set været siden istiden. Vi kan ikke længere sige, hvem der er den bedste elev, studerende, medarbejder, leder, statsminister – eller forælder – alene ved at kigge på køn. Vi lever i en ny virkelighed med frihed for mænd og kvinder, drenge og piger – og det er positivt. Faktum er, at fædrebarsel og lige muligheder i familie lovgivningen for børn og forældre er vejen til succes for far, mor og børn. Læs mere


2017-05-31 Foreningen Far på Harvard

Foreningen Far besøger Harvard for at tale om status på fædrebarsel i Danmark og præsenterer ny 2017 data. Fædrebarsel er den bedste rejse i livet og en rejse der varer hele livet for far, mor og børn. Læs mere ... 


2017-05-25 Ny MobilApp fra Foreningen Far
Foreningen Far har lanceret en ny mobilapp med nyheder, aktiviteter, gode råd, lovgivning og forældreundersøgelser. Hent den GRATIS på AppStore eller Google Play. Du kan støtte Foreningen Fars frivillige indsats i Danmark via medlemskab eller ved en donation på MobilePay 91375220. Læs mere ...

2017-05-24 Ombudsmandsundersøgelse
Foreningen Far har gennem 5 år anmodet Folketingets ombudsmand om en undersøgelse af dansk familie lovgivning og har aktuelt tilbudt ombudsmanden en liste med over 200 eksempler på forskelsbehandling af børn og fædre i familielivet. I forhold til SKAT kostede det samfundet ca. 100 mia. ikke at lytte. Læs mere ...

2017-05-11 International Tænketank
Foreningen Fars landsformand Jesper Lohse er blevet valgt til bestyrelsen i den internationale tænketank ICSP, som har fokus på børns sundhed i det moderne familieliv. ICSP står bag internationale videnskabelige anbefalinger til regeringer og ministerier i forhold til det bedste for barnet og er arrangør af verdenskonferencer for førende forskere og eksperter i børns sundhed. Læs mere

2017-05-05 8 mia. kr. er mange penge
Foreningen Far er blevet spurgt af TV2 om årsagen til det store udestående på 8 mia. kr. til skat i bidragssager. Foreningen Far oplever at der er tale om flere forskellige årsager til de manglende indbetalinger.  Forældre der ikke vil betale, kan betale eller skal betale. Læs mere

2017-05-01 Ligebehandlingsnævnet
Ligebehandlingsnævnet har afgjort, at børnehaver ikke må opdele arbejdsopgaver efter køn. Foreningen Far hilser bestemt afgørelsen velkommen, men det helt store problem i Danmark er, at der er hundredvis af eksempler på åbenlys diskrimination af børn og fædre, som ligebehandlingsnævnet ikke behandler. Ligebehandlingsnævnet afgør sine sager i henhold til dansk lovgivning selv om den danske familie lovgivning bryder med internationale konventioner om beskyttelse mod forskelsbehandling, respekt for familielivet og retslig prøvelse af borgerlige rettigheder indenfor rimelig tid. Læs mere

2017-04-09 Forældreundersøgelsen 2017
Foreningen Far gennemfører aktuelt en forældreundersøgelse 2017 om fædrebarsel. Det tager ca. 5 min. at deltage og hele familien kan deltage. Hvad er det bedste ved fædrebarsel? Hvor meget fædrebarsel havde far? Hvad var årsag til længden? Hvordan blev det finansieret? Ved du at orloven kan bruges til barnet fylder 9? Oplever du at begge forældre får digital post? Hvilken barselsmodel er bedst for Danmark?   Besvarelserne er anonyme og forventes præsenteret for Folketingets politikere, offentlige ledere og medierne af Foreningen Far, ligesom data stilles til rådighed for international forskning i børns sundhed og det moderne familieliv. Læs mere

2017-04-03 Landsformandens beretning
Foreningen Far har i det forgange år haft fokus på landsdækkende rådgivning, fortsatte ugentlige pressemeddelelser til politikere, offentlige ledere og medierne, ligestilling af børn og fædre i familie lovgivningen samt nordisk, europæisk og internationalt samarbejde om børns sundhed i det moderne familieliv. Vi har i det forgangne år først og fremmest præsenteret ny forskning om børns sundhed, som viser at lige tid med far og mor er bedst for børns sunde opvækst og det derfor skal danne udgangspunkt for familie lovgivningen. Læs mere

2017-03-24 Lige tid er bedst for barnet
FORSKNING: Overnatning hos far og mor er bedst for små børn Norske, svenske og amerikanske forskere er enige. Overnatning for små børn hos far og mor er bedst for barnet. Det går dels ikke udover mor og barn relationen, men skaber den bedste tilknytning til begge forældre i livet til glæde for barnet. Et af de seneste studier er nu publiceret i tidsskriftet Psychology, Public Policy and Law. Læs mere

2017-03-22 Verdenskonference 2017
Foreningen Far inviterer i samarbejde med International Council for Shared Parenting og National Parents Organization til Verdenskonference i Boston den 29-30 maj 2017 om børns sundhed i det moderne familieliv. På konferencen præsenterer førende internationale forskere og eksperter tværfagligt den nyeste forskning, viden, lovgivning og erfaringer om børns sundhed i det moderne familieliv. Konferencen er målrettet offentlige ledere, fagpersoner, forskere og eksperter under temaet "Shared Parenting Research: A Watershed in Understanding Children’s Best Interest?". Læs mere 

2017-03-01 Ny svensk forskning fra Karolinska Instituttet
FORSKNING: Ny svensk forskning viser, at skilsmissebørn, som deler deres tid ligeligt mellem mor og far, klarer sig bedre både socialt, økonomisk og helbredsmæssigt end børn, der bor mest hos den ene forælder. Efter en skilsmisse klarer børn sig bedre, hvis de bor lige meget hos mor og far. Det er konklusionen i et nyt svensk studie om 5.000 børn i alderen 10 til 18 år. Studiet viser, at forældre, som kan finde ud af at dele børnenes tid ligeligt imellem sig og give børnene to hjem i livet, får sundere, mere sociale og psykisk stærkere børn. Ifølge en af forskerne bag det nye studie ser det dermed ud til, at en hverdag med begge forældre klart opvejer det at flytte mellem to hjem. Læs mere 

2017-02-28 Når børn mister kontakt med far
FOREDRAG: Børn og forældre oplever hver dag, at miste kontakt til hinanden i Danmark. Det kan være ved de mange skilsmisser eller hvis børn og den ene forælder flytter væk, ikke tager ansvar, ikke får lov til at tage ansvar eller dør. En ting er den naturlige sorg, som alle mennesker oplever i livet, men hvad sker der, når den naturlige sorg forstærkes og forværres af forskelsbehandling, kvalitetssvigt og sagsbehandlingstid i det offentlige - eller social arv, jalousi eller misbrug hos forældrene. Læs mere

2017-01-22 Harvard Case Analyse 
Vi kender alle historien om “Houston we’ve have a problem” fra Apollo rumtiden, hvor et team af Nasa eksperter bliver sat til at finde løsningen på en nærmest umulig opgave i en livskritisk situation.  Foreningen Far har lavet en strategisk analyse af det danske familie system og sammenlignet forudsigelige hændelser hos Nasa, på børnehospitaler, i mineulykker og det danske familie system. Læs mere

2016-11-22 Altinget: Fokus på børns sundhed

Foreningen Far anbefaler, at politikerne skaber den samme familie model for alle børn og begge forældre – i alle familie former. Det skriver Jesper Lohse fra Foreningen Far, der samtidig nævner tre trin, foreningen ønsker fokus på i et nyt skilsmissesystem. Læs mere

2016-10-25 Altinget Fem forslag
Regeringen har foreslået et samlet skilsmissesystem – men Danmark kan gøre det bedre end det. Det skriver Jesper Lohse fra Foreningen Far, der blandt andet nævner fædrebarsel som et af de områder, der skal fokus på, hvis systemet skal blive bedre. Læs mere

2016-10-24 Kronik: Det kønsopdelte familie system er fortid 
KRONIK: Foreningen Far har i samarbejde med eksperter skrevet en kronik om det kønsopdelte danske familie system og takkede nej til Berlingske, som gerne ville bringe kronikken. Foreningen Far bragte i stedet kronikken i medlemsbladet og den blev distribueret på de sociale medier "Hvis du er en helt almindelig mand, der gerne vil på barsel, elsker dit barn helt op til skyerne eller som sidder og overvejer et brud med din kæreste eller kone og samtidig har børn med hende, så skal du tænke dig rigtig godt om. For i dag er det ikke sådan, at du kan forvente en fair eller realistisk chance og bedømmelse af dine forældreevner eller af dit barns tilknytning og behov for begge sine forældres kærlighed, omsorg og tryghed i livet." Læs mere 

2016-04-27 110 forskere og eksperter er enige
FORSKNING:
110 internationale forskere og eksperter er enige om, at fælles forældreskab og overnatning for små børn hos begge forældre har positiv betydning for børns opvækst. Den amerikanske forsker Richard A. Warshak har analyseret mere end 40 års forskning og lavet en peer review konsensus rapport om forældrerollen og overnatninger for små børn. Som forventet gav rapporten en bølge af misinformation for at genoplive kasserede myter om barnets udvikling og forsøg på igen at få indarbejdet fortidens myter i professionel praksis og familieret. Læs mere 

2015-10-02 Europarådets resolution for børn og fædre
Europarådet er kommet med en klar udmelding til alle de Europæiske lande og Europa kommissionen. Tiden er inde til at sikre fuld ligestilling i familierne for Europæiske børn og fædre, samt fjerne enhver form for diskrimination af børn og fædre i forhold til familie former og køn i national og Europæisk lovgivning. Vi har konsekvent fremmet ligestillingen på arbejdspladsen og den private sfære, men på familie området er der behov for at sikre ligestillingen mellem forældrene fremmes fra det øjeblik barnet bliver født. Inddragelsen af begge forældre i barnets opvækst er til gavn for barnets sunde og positive udvikling. Faderens rolle til børnene, herunder meget små børn, skal anerkendes. 
Europarådet påpeger at respekt for familielivet er en grundlæggende rettighed nedfældet i artikel 8 i den europæiske menneskerettighedskonvention og talrige internationale juridiske instrumenter. Læs mere

2015-06-25 FN Rapport af Foreningen Far
Foreningen Far har indleveret FN rapport om menneskerettighederne for børn og fædre i Danmark med 24 anbefalinger. 1.2 millioner fædre modtager ikke offentlige skrivelser om deres børn. 95% af fædrene der oplever offentlig administration på familie området oplever diskrimination. 3 gange flere mænd end kvinder begår selvmord. Nationale familie undersøgelser som bruges ved lovændringer baseres på kvindelige besvarelser. Færre børn har I dag bopæl hos fædre end i 1980 i skilsmissefamilier pga. diskrimination i lovgivning og praksis - ikke pga. vilje. Fædre der gerne vil have barsel eller familie orlov står i praksis uden rettigheder. FN vurderer hver 4. år menneskerettighederne i Danmark og det er første år at børn og fædre er i fokus via Foreningen Far.
Læs mere