OM FORENINGEN FAR

Læs her om Foreningen Fars social indsats i Danmark og foreningens historie. Få derudover et overblik over Foreningen Fars organisation og den seneste status for børn og fædre samt den sociale indsats i Danmark.

Om Foreningen Far
Foreningen Far har udført frivilligt socialt arbejde i Danmark siden 1977, som en af verdens ældste børn og fædre organisationer. Foreningen Far har gennem de mere end 40 år opbygget en unik viden om børn og fædre samt den sociale indsats i Danmark.

Foreningen Far hjælper hvert år helt almindelige børn og fædre samt familier, som oplever social udsathed eller livskriser, der kan have alvorlige konsekvenser for børn sundhed og hele familien. 

Den frivillige sociale indsats er Foreningen Fars primære formål og det udgør størstedelen af Foreningen Fars aktiviteter. 

 • Der svares gratis på opkald 3 dage om ugen i vores callcenter
 • Der afholdes gratis rådgivning via landsdækkende rådgivningscentre
 • Der er afholdes ca. 7.000 gratis personlige rådgivninger om året
 • Der deltager over 15.000 forældre i gratis selvhjælpsgrupper
 • Der er over 100.000 unikke besøgende om måneden som har brugt Foreningen Fars gratis viden
 • Der stilles mønstre, viden og erfaringer gratis til rådighed for politikere og offentlige myndigheder om social udsathed og livskriser for børn og fædre i Danmark.

Virkeligheden og forskningen viser at en manglende kontakt til fædrene eller den ene forælder i familielivet kan have alvorlige sociale konsekvenser for børn og hele familien i livet. Det kan handle om alt lige fra psykisk uro, færdiggørelse af uddannelse, dårligt selvværd, mistet energi og job, misbrug, vold i familielivet såvel som selvmordstanker og forsøg. Vi oplever i Foreningen Far de mest positive ting i familielivet, men også det værste man kan opleve i Danmark. 

Foreningen Far har fokus på børnene og hele familien, som skal behandles med samme respekt og ligeværdigt baseret på ordentlighed og godt forældreskab om det handler om kvinder eller mænd, drenge eller piger. Den gode adfærd skal belønnes for at skabe en positiv spiral på social området i Danmark. 

Det er frivillige, støttemedlemmer og donationer som gør Foreningen Fars sociale indsats mulig i Danmark. Foreningen Far modtager stort set ingen statslig støtte.


Mærkesager 

Foreningen Fars mærkesager er beskrevet i verdens første ligestillingskatalog for børn og fædre, som indeholder 12 temaer og 348 punkter. 

Ny Nordisk Far afholdt i fællessalen på Christiansborg om børn og fædre i Norden. Landsformand Jesper Lohse præsenterede verdens første ligestillingskatalog for børn og fædre. 

Digital post
Begge forældre skal have offentlige skrivelser om deres børn som udgangspunkt. 

Fædreorlov
Børn har ret til 3 måneders øremærket orlov med begge forældre. Det er bedst for barnet og sundt for samfundet. Det skaber glade og mere samarbejdende familier. 

Menneskeret
Det er en menneskeret for børn at kende og blive passet af sine forældre, det er en menneskeret at opleve respekt for familielivet og det er en menneskeret at blive beskyttet mod forskelsbehandling. 

Foreningens historie
Læs et historisk tilbageblik for Foreningen Fars siden grundlæggelsen i 1977. Foreningen Far har medvirket til at skabe mange af de vilkår for børn og fædre som betragtes normalt og naturligt idag.

 • Foreningen Far har medvirket til at normen er fælles forældremyndighed
 • Foreningen Far har medvirket til at de fleste børn lever med fælles forældreskab idag
 • Foreningen Far har medvirket til at deleordninger 7/7 er de mest brugte og hurtigst voksende i Danmark. De fleste af vores medlemmer har 7/7 ordninger
 • Foreningen Far har medvirket til at der ikke længere er tale om kun weekendsamvær og Tivoli fædre, men også hverdagssamvær for fædre og børn i alle aldre
 • Foreningen Far har medvirket til at ferie afholdelse i dag skal ske i skolernes ferieperioder
 • Foreningen Far har medvirket til at fraflytning længere væk ofte betyder bopælsændring
 • Foreningen Far har medvirket til at flere børn end tidligere får bopæl hos den bedst samarbejdende forældre, også hvis det er far.
 • Foreningen Far har medvirket til at statsforvaltningen er blevet lukket, selvom der bestemt fortsat er kulturelt kaos, manglende lovgivning og diskrimination i det nye system
 • Foreningen Far har medvirket til etablering af et rådgivende udvalg, som Foreningen Far dog anbefalede var i ministeriet og ikke i Familieretshuset
 • Foreningen Far har medvirket til at skabe visitering af alle familiesager i grøn, gul og rød kategori for hurtigere og bedre behandling, når kvaliteten og ligeværdigheden er på plads
 • Foreningen Far har skabt debatten om digital post til begge forældre, som forventes indført i Danmark, Norden og Internationalt
 • Foreningen Far har medvirket til fædreorlov i Danmark via EU
 • Foreningen Far har skabt muligheden delt bopæl mellem forældre, selvom cpr. fortsat kun sikres et sted af ministeriet og det skaber alvorlige problemer!
 • Foreningen Far har medvirket til det kommende lovforslag om delt børne og ungeydelse som er sendt i høring og forventes gennemført fra 2022
 • Foreningen Far har medvirket til at skabe bevidsthed om vold i familielivet og at kønsdiskrimination hos offentlige myndighed skal betragtes som medvirken til vold og psykisk vold
 • Endelig har Foreningen Far medvirket til at afdække statslig støtte på ca. 3 mia. kr om året i såkaldte hemmelige statslige puljer, som er blevet erklæret ulovligt. Det samtidig med at Britta Nielsen sagen blev fundet. Der mangler dog fortsat en saglig forklaring på ca. 30 mia. kr. tildelt af danske ministerier. Hvem fik pengene? på hvilket sagligt grundlag? tildelt af hvem?

Det er tvivlsomt om alle disse ting var sket uden at Foreningen Fars sociale indsats og indblik gennem 40 år med konstant informering og opsamling af mønstre, viden og erfaringer i det sociale arbejde til politikere, ministerier, medierne og offentlige myndigheder.

Vi skal have alle børn og forældre med i fremtidens velfærdssamfund baseret på belønning af god adfærd, et lærende familiesystem og lige muligheder om det handler om kvinder eller mænd, drenge eller piger. Det er en central del af den forebyggende sociale indsats.


Velgørende og almennyttig 

Foreningen Far er en velgørende og almennyttig social organisation. Foreningens formål er at virke for, at børn i videst muligt omfang kan have en tæt kontakt til begge forældre, og at begge forældre kan bevare indflydelse på deres børns opvækst - også når forældrene ikke bor sammen.

Endvidere at sikre børns og forældres rettigheder i samfundet ved, at forældrene er ligestillet gennem lovgivning, doms- og administrations­praksis, samt så vidt som muligt at støtte relevant forskning indenfor børne- og familieområdet. 

Foreningen Far er struktureret som en medlemsorganisation, der består af en landsorganisation, regioner og rådgivningscentre. Foreningen Fars regioner er selvstyrende juridiske enheder med ledelsesansvar for rådgivningscentre og lokale initiativer.

Foreningens øverste ledelse er delegeret forsamlingen, som årligt vælger en hovedbestyrelse. Den daglige ledelse varetages af en formand, næstformand og landskasser, som vælges af hovedbestyrelsen. 

Hovedbestyrelsen består per 5. juli 2020 af:

 • Jesper Lohse, Landsformand
 • Natasja Kahr Dencker, Næstformand
 • Carsten Løffmann, Landskasserer
 • Cathrine Thomsen
 • Esben Rasmussen
 • Leif Randeris
 • Michael Heinze
 • Tommy Poulsen
 • Line Strube
 • John Astrup

Se landsformandens beretning 2020 og få den seneste status på børn og fædre samt den sociale indsats i Danmark.