OM FORENINGEN FAR

Læs her om Foreningen Fars social indsats i Danmark og foreningens historie. Få derudover et overblik over Foreningen Fars organisation og den seneste status for børn og fædre samt den sociale indsats i Danmark.

Om Foreningen Far

Foreningen Far har udført frivilligt socialt arbejde i Danmark siden 1977, som en af verdens ældste børn og fædre organisationer. Foreningen Far har gennem de mere end 40 år opbygget en unik viden om børn og fædre samt den sociale indsats i Danmark. Foreningen Far er en velgørende og almennyttig. 

Foreningen Far hjælper hvert år helt almindelige børn og fædre samt familier, som oplever social udsathed eller livskriser, der kan have alvorlige konsekvenser for børn sundhed og hele familien. 

Den frivillige sociale indsats er Foreningen Fars primære formål og det udgør størstedelen af Foreningen Fars aktiviteter. 

Hvorfor er positiv fædre involvering vigtigt!

 • Positiv fædre involvering skaber mentalt sunde børn i samfundet med en god og kærlig opvækst.
 • Positiv fædre involvering skaber lige muligheder for kvinder og mænd, drenge og piger
 • Positiv fædre involvering forebygger livskriser og familiekonflikter, skaber mere ro og mindre stress for børn og borgere som helhed i samfundet
 • Positiv fædre involvering skaber færre udsatte børn og borgere samt lavere social udgifter
 • Positiv fædre involvering skaber succes, ro, tryghed og kærlighed i familielivet for alle


Hvad laver Foreningen Far i Danmark:

 • Der svares gratis på opkald 3 dage om ugen i vores callcenter
 • Der afholdes gratis rådgivning i landsdækkende centre
 • Der er afholdes ca. 7.000 gratis personlige rådgivninger per år
 • Der deltager over 20.000 forældre af begge køn i 24/7 selvhjælpsgrupper
 • Der er over 100.000 besøgende forældre af begge køn om måneden som bruger Foreningen Fars hjemmeside, Facebook grupper og gratis viden
 • Der stilles en gratis App til rådighed
 • Der stilles mønstre, viden og erfaringer gratis til rådighed for offentlige ledere, myndigheder, medier og politikere om børn og fædre i Danmark
 • Der er sket medvirken i utallige nyheder, artikler samt TV og radioudsendelser, selvom vi ofte ikke selv går på.  
Vi har gjort det frivilligt uden en eneste fuldtidsansat og stort set uden statslige midler siden 1977. En nærmest umulig opgave for at være ærlig, men det er sket med gode menneskers hjælp og hjerte.

Foreningen Far har fokus på børnene og hele familien, som skal behandles med samme respekt og ligeværdigt baseret på ordentlighed og godt forældreskab om det handler om kvinder eller mænd, drenge eller piger. Den gode adfærd skal belønnes for at skabe en positiv spiral på social området i Danmark.

Foreningens historie
Læs et historisk tilbageblik for Foreningen Fars siden grundlæggelsen i 1977. Foreningen Far har medvirket til at skabe mange af de vilkår for børn og fædre som betragtes normalt og naturligt idag.

Hvad har Foreningen Far medvirket til i Danmark:

 • Foreningen Far har sat fokus på børn og samfundets sundhed ved fælles forældreskab
 • Foreningen Far har sat fokus på forebyggelse
 • Foreningen Far har medvirket til at de fleste børn idag lever godt i fælles forældreskab
 • Foreningen Far har medvirket til at normen er fælles forældremyndighed
 • Foreningen Far har medvirket til at deleordninger 7/7 er de mest brugte og hurtigst voksende i Danmark. De fleste af vores egne medlemmer har 7/7 ordninger og mange er bopælsforældre eller ligeværdige forældre
 • Foreningen Far har medvirket til at der ikke længere er tale om kun weekendsamvær og Tivoli fædre, men også hverdagssamvær for fædre og børn i alle aldre
 • Foreningen Far har medvirket til at ferie afholdelse i dag skal ske i skolernes ferieperioder
 • Foreningen Far har medvirket til at fraflytning længere væk ofte kan betyde bopælsændring, så barn og forældre bliver i det trygge nærmiljø
 • Foreningen Far har medvirket til at flere børn end tidligere får bopæl hos den bedst samarbejdende forældre, også hvis det er far.
 • Foreningen Far har medvirket til at statsforvaltningen er blevet lukket, selvom der bestemt fortsat er kulturelt kaos, manglende lovgivning og diskrimination i det nye system
 • Foreningen Far har medvirket til etablering af et rådgivende udvalg, som Foreningen Far dog anbefalede var i ministeriet og ikke i Familieretshuset
 • Foreningen Far har medvirket til at skabe visitering af alle familiesager i grøn, gul og rød kategori for hurtigere og bedre behandling, når kvaliteten og ligeværdigheden er på plads
 • Foreningen Far har skabt debatten om digital post til begge forældre, som forventes indført i Danmark, Norden og Internationalt
 • Foreningen Far har medvirket til fædreorlov i Danmark via EU
 • Foreningen Far har skabt muligheden delt bopæl mellem forældre, selvom cpr. fortsat kun sikres et sted af ministeriet og det skaber alvorlige problemer!
 • Foreningen Far har medvirket til det kommende lovforslag om delt børne og ungeydelse som er sendt i høring og forventes gennemført fra 2022 og arbejder for at alle velfærdsydelser for børn naturligvis skal gælde begge forældre baseret et faktisk og sagligt behov
 • Foreningen Far har medvirket til at skabe bevidsthed om vold mod børn og fædre samt at kønsdiskrimination hos offentlige myndighed skal betragtes som medvirken til vold og psykisk vold
 • Endelig har Foreningen Far medvirket til at afdække statslig støtte på ca. 3 mia. kr om året i såkaldte hemmelige statslige puljer, som er blevet erklæret ulovligt. Det samtidig med at Britta Nielsen sagen blev fundet. Der mangler fortsat en saglig forklaring af alle milliarderne. Hvem fik pengene? på hvilket sagligt grundlag? tildelt af hvem?


De 3 vigtige:

De tre vigtigste ting for børn og fædre idag er:

A) Informering, forskning og rådgivning om det bedste for barnet
B) Ligeværdig familielovgivning for alle forældre
C) Statsligt tilskud til Foreningen Far

Det er her man for alvor vil opleve en forskel og succes med forebyggelsen af mange af de problemer vi kender i familielivet idag. Herunder bedre vilkår for børn og fædre samt hele familien via positiv fædre involvering. Det er helt afgørende for børns sundhed og her Foreningen Far ligger sin frivillige indsats.


STØT Foreningen Far

Det er de frivillige, medlemskaber og donationer, som gør Foreningen Fars indsats mulig i Danmark. Bliv frivillig eller medlem før din Nabo!

Mærkesager 

Foreningen Fars mærkesager er beskrevet i verdens første ligestillingskatalog for børn og fædre, som indeholder 12 temaer og 348 punkter. 

Ny Nordisk Far afholdt i fællessalen på Christiansborg om børn og fædre i Norden. Landsformand Jesper Lohse præsenterede verdens første ligestillingskatalog for børn og fædre. 


Organisation

Foreningen Far er struktureret som en medlemsorganisation, der består af en landsorganisation, regioner og rådgivningscentre. Foreningen Fars regioner er selvstyrende juridiske enheder med ledelsesansvar for rådgivningscentre og lokale initiativer.

Foreningens øverste ledelse er delegeret forsamlingen, som årligt vælger en hovedbestyrelse. Den daglige ledelse varetages af en formand, næstformand og landskasser, som vælges af hovedbestyrelsen.

Hovedbestyrelsen består per 5. juli 2020 af:

 • Jesper Lohse, Landsformand
 • Natasja Kahr Dencker, Næstformand
 • Carsten Løffmann, Landskasserer
 • Cathrine Thomsen
 • Esben Rasmussen
 • Leif Randeris
 • Michael Heinze
 • Tommy Poulsen
 • Line Strube
 • John Astrup

Kontakt

For rådgivning brug telefonrådgivningen eller de landsdækkende rådgivningscentre. Ønsker du at blive frivillig brug menupunktet her på hjemmesiden.

Generelt: info@foreningenfar.dk
Frivillige: frivillig@foreningenfar.dk
Økonomi: kasserer@foreningenfar.dk
Presse: presse@foreningenfar.dk
Medlem medlem@foreningenfar.dk
Aktiviteter aktivitet@foreningenfar.dk