OM FORENINGEN FAR


Foreningens historie

Læs et historisk tilbageblik på de 40 års frivillige indsats for fælles forældremyndighed, hverdagsamvær, deleordninger, barnets advokat, bedre uddannelse og forskning samt lige muligheder for alle børn og hele familien i Danmark. 


Om Foreningen Far

Foreningen Far er Danmarks største organisation for børn og fædre med fokus på aktiviteter, rådgivning og viden. Vi giver altid gerne en kop kaffe, lytter og støtter i de landsdækkende rådgivningscentre eller på telefonrådgivningen, men det er altid forældrenes ansvar at træffe de bedste valg for deres børn.

Foreningen Far består af frivillige forældre og fagpersoner over hele Danmark, som yder en gratis indsats og som har gennemgået Foreningen Fars rådgiver kursus. Vi har aktuelt 18 landsdækkende rådgivningscentre foruden telefonrådgivning, selvhjælpsgrupper samt et landskontor der tager sig af presse og politisk arbejde.

Foreningen Far ser det hele i familielivet i Danmark og kan rådgive om børns sundhed, faderskab, fædre barsel, forældreskab, samlivet, samlivsophør, digital post og ligestilling. Vi giver ofte erfaringer og mønstre i familielivet for børn og fædre videre til politikere, offentlige ledere og medierne.

Foreningen Far har respekt for mennesker og er nok den børne og forældre organisation i Danmark, som har det mest ligeværdige antal mænd og kvinder som frivillige. Vi finder positive løsninger sammen og selv om mænd og kvinder, drenge og piger, er forskellige skal de have lige muligheder i samfundet. Det skaber sunde børn og glade familier.


Formål

Foreningens formål er, at virke for at børn i videst muligt omfang kan have en tæt kontakt til begge forældre, og at begge forældre kan bevare indflydelse på deres børns opvækst - også når forældrene ikke bor sammen. Endvidere at sikre børns og forældres rettigheder i samfundet ved, at forældrene er ligestillet gennem lovgivning, doms- og administrations­praksis, samt så vidt som muligt at støtte relevant forskning indenfor børne- og familieområdet.

Foreningen Far har ingen holdning til mænd eller kvinder men fokuserer på frit valg, lige muligheder og retssikkerhed for alle 1.2 mio. børn i Danmark. Fædre og mødre samt bedsteforældre og pårørende er lige velkommen hos Foreningen Far.

Den bedste måde at støtte Foreningen Fars frivillige indsats i Danmark er som støttemedlem eller frivillig. 

Foreningens mærkesager 

Vi kan i dag ikke sige, hvem der er bedst som studerende, medarbejder, leder, statsminister eller forælder alene ved at kigge på køn, forældres offentlige status eller familie former. Vi kan i Danmark skabe verdens bedste familie samfund med moderne lovgivning baseret på frit valg, lige muligheder og samme retssikkerhed for alle børn og forældre i alle familie former.

Foreningen Far har fokus på sunde børn og gode samfundsværdier. Det, der politisk kan forandre Danmark positivt og skabe bæredygtig vækst i det moderne familieliv, er:

1. Ligeværdig informering. Digital post om børn til begge forældre som er den sikre vej til borgertilfredshed og en kæmpe økonomisk besparelse i det offentlige for skoler, kommuner og hospitaler, uanset om det handler om fødsel, barsel, forældres hverdag i daginstitutioner og skoler, børns sundheds- og trivselsmålinger, hospitals oplysninger, offentlige børnesager eller familie forskning. Forældre har i henhold til loven samme orienteringsret om deres børn, men loven overholdes ikke, fordi det offentlige mangler data.

2. Ligeværdig barsel og familiegrupper. Fædre barsel er formentlig en af de bedste samfundsinvesteringer, vi kan foretage på familie området. Barsel med begge forældre skaber kærlighed, tryghed og omsorg for barnet med begge forældre gennem hele livet. Det kan positivt sikre kvinders karrieremuligheder, mænds sundhed samt bedre trivsel og samarbejde i familierne. Fædrebarsel kan indføres som en udvidelse, øremærkning eller med overførsel af 3 måneders barsel mellem forældrene. Vi kan ikke komme alle børn og familier i den samme kasse, men minimumsmodellen er at sikre mulighed for 3 måneders barsel for barnet med begge forældre, hvis forældrene ønsker det. Der bør indføres familiegrupper istedet for kun mødregrupper i alle landets kommuner.

3. Ligeværdig lovgivning
i både arbejds og familielivet, herunder afskaffelse af bopæl og samværsforældre begrebet, som er den mest omfattende diskrimination, vi har i Danmark, af cirka 400.000 børn, deres forældre og bedsteforældre. Bopæl- og samværsforældre begrebet, som blev indført i 2007, virker kun for nogen og satte i praksis fælles forældremyndighed ud af kraft. Hvem indførte det?

4. Ligeværdig respekt for biologiske forældre. Alle børn en menneskeret til at kende og blive passet af sine forældre. Alle børn og forældre har naturligvis en livsvarig ret til sandheden og respekt af det biologiske forældreskab. Vi lever i en tidsalder med DNA, sociale medier og skilsmisser, hvor sandheden kommer frem i livet, og sandheden er den eneste beskyttelse, vi kan give barnet i livet. Ønsker vi som samfund at respekterer med mor, skal med far naturligvis også respekteres.

5. Ligeværdig støtte og finansiering. Sociale ydelser tildeles idag den ene forælder, hvilket skaber kamp om bopælen med børn i midten, hvis far og mor ikke bor sammen. Antallet af børn, der bor hos far, er derfor stadig på niveau med 1980. Er det bedst for barnet at bo mest hos en forælder, mens den anden forælder har mest behov for barnets indtægter, kan det ikke lade sig gøre i lovgivningen. Alle borgere skal naturligvis have ret til velfærdsydelser for børn. Har du behov, skal du få, og har du ikke, skal du gå. Mødre og fædre organisationer skal derudover have samme offentlige finansiering for at støtte børn og forældre ligeværdigt.


Organisation

Foreningen Far er struktureret som en medlemsorganisation, der består af en landsorganisation, regioner og rådgivningscentre foruden udvalg. Foreningens øverste ledelse er hovedbestyrelsen, som vælger formand, næstformand og landskasser, der varetager den daglige ledelse i samarbejde med landssekretariatet. Foreningen Fars regioner er selvstyrende juridiske enheder med ledelsesansvar for rådgivningscentre og lokale initiativer.

Hovedbestyrelsen består aktuelt af:

  • Jesper Lohse, MBA (Landsformand)
  • Natasja Kahr Dencker, Ejendomsmægler (Næstformand)
  • Carsten Løffmann, Controller (Landskasserer)
  • Cathrine Thomsen, Jurist (Lovgivning) 
  • Esben Rasmussen, Pædagog (Kvalitet og uddannelse)
  • Mia Nielsen, Pædagog stud. (Regionsforkvinde)
  • Leif Randeris, Forsvaret (Regionsformand)
  • Ninna Dorsch, Jurist stud. (Regionsforkvinde)
  • Michael Heintze, Erhvervslivet (Kompetenceudvikling)