NYT Lovforslag 1. april 2019

Deltag i høringen


Foreningen Far inviterer medlemmer og ikke-medlemmer til at kommentere på saglig og fornuftig vis på lovforslaget, der skal træde i kraft 1. april 2019.

Fortæl os gerne om dine oplevelser i familielivet, og hvad du oplever er positivt eller mangelfuldt i det nye lovforslag. 

Foreningen Far tillader sig at medtage dine kommentarer, men gør det i givet fald anonymiseret uden navn, adresse eller email, som alene er til brug for indsamlingen af kommentarer.