FORSKNING

På Karolinska Instituttet har man siden 2011 studeret børn i 7/7 ordninger og undersøgt sammenhængen mellem familieformer og børns velbefindende, udvikling og sociale liv samt forældrenes erfaringer.

Resultatet af studierne blev præsenteret ved Ny Nordisk Far arrangementet på Christiansborg og er sammenfattet i en forskningsoversigt.Sverige er det land i verden, som har flest 7/7 ordninger (ca. 40%), når far og mor ikke bor sammen, hvorfor de bedste forskningsresultater ofte findes i Sverige.

På Ny Nordisk Far arrangementet på Christiansborg præsenterede Malin Bergström, der er internationalt anerkendt børneforsker fra Karolinska Instituttet, forskningen og sundhedsstudierne fra Elvis projektet.

Det er muligt at se præsentationen fra Christiansborg her og læse rapporten, som giver en sammenfatning af den forskningsbaserede viden om børns sundhed og velbefindende i deleordninger. I rapporten præsenteres ti svenske studier af skolebørn i store nationale eller regionalt repræsentative undersøgelser samt et studie med biologiske data.

I størstedelen af studierne rapporteres børn i deleordninger 7/7 at have markant bedre psykisk sundhed i livet end børn på samme alder, der bor mest eller kun hos den ene forælder. Dette mønster er ens hos drenge og piger.

Der skal altid tages højde for individuelle forhold, og børn i deleordninger har i gennemsnit bedre materielle ressourcer end børn, som bor hos én forælder men selv med korrektion af socioøkonomiske forskelle, viser hovedparten af studierne, at skolebørn i 7/7 deleordninger har det bedre end børnene, der bor mest eller kun hos en forælder. Det er rimeligt at antage, at der er fordele for børn ved at bo i 7/7 ordninger, som opleves almindelige i Sverige. En mulig forklaring kan bestemt være, at børnene har adgang til og støtte fra både far og mor i opvæksten.  


Der blev på Ny Nordisk Far ligeledes præsenteret et nyt mindre studie med børn på 1-4 år med 50%/50% deleordninger, der viser, at forældrene oplevede ordningerne som naturlige. Som en mor fortalte, hvorfor skal børnene bo mest tid hos den ene af os, når de er børn af os begge.  
 
Der er tale om gennemsnitlige betragtninger, og der er altid undtagelser, men det bør bemærkes, at der ikke er noget i studierne, som tyder på, at børn skulle have det værre i 7/7 deleordninger end ved at bo mest tid hos den ene forælder.

KAROLINSKA INSTITUTTET
FORSKNING

 
"The Living Conditions of Children With Shared Residence" af Emma Fransson, Sara Brolin Låftmann, Viveca Östberg, Anders Hjern, Malin Bergström, Karolinska Instituttet

"Preschool children living in joint physical custody arrangement show less psychological symptoms than those living mostly or only with one parent" af Malin Bergström, Emma Fransson, Helena Fabian, Anders Hjern, Anna Sarkadi and Raziyes Salari

"Barn i vaxelvis boende - en forskningsöversigt" af Emma Fransson, Malin Bergström & Anders Hjern, Karolinska Instituttet

"Why should they live more with one of us - when they are children to both of us?" af Emma Fransson, Anna Sarkardi, Anders Hjern, Malin Bergström, Karolinska Instituttet

Læs mere om Elvis projektet på Karolinska Instituttet.
 

FORENINGEN FAR OPLEVER 

Foreningen Far oplever at der er mangfoldighed i familielivet, men at familierne der praktisere ligeværdigt forældre skab for børnene i alle aldersgrupper, også helt små børn, er glade for ordningen. Ligeværdig tid med begge forældre kan give børnene mere kærlighed, mere kvalitetstid, mere ro og mere overskud hos forældrene samt god tilknytning til bedsteforældre og søskende med flere oplevelser og flere sociale ressourcer, som kommer børnene til gode.

Foreningen Far oplever idag fædre i kernefamilier med 6-12 måneders barsel, hvor børnene har en god opvækst. Det er ofte kultur og mangfoldighed foruden kærlighed, omsorg og tryghed samt forældrenes samarbejde og ansvarlighed, som præger børns sundhed i livet. En far kan godt tage sig af barnet. 

De børn som har to gode forældre i livet har ofte den bedste opvækst med mere kærlighed, tryghed og omsorg, om far og mor bor sammen eller ikke, hvorfor samfundet idag som udgangspunkt, bør belønne fælles forældre skab og positivt samarbejde for børn, aldrig det modsatte. Dette er medmindre, der er tungtvejende grund til andet hos far eller mor.


STØT FORENINGEN FAR 
Den bedste måde at støtte Foreningen Fars indsats i Danmark er som medlem. Dit bidrag går til gratis landsdækkende rådgivning, informering af forældre, forældre undersøgelser, deltagelse i netværksaktiviteter i Norden, Europa og Internationalt samt arrangementer som Ny Nordisk Far.