FÆDREBARSEL 

Foreningen Far har i en undersøgelse spurgt ca. 2.000 fædre om deres oplevelser med fædrebarsel. Det interessante ved undersøgelsen og fortællingerne er bl.a. at der er tale om et stort set lige antal fædre med mere og mindre end en måneds fædrebarsel. Det kan give et billede af hvad der er årsag til barselsperioden for danske fædre.Her er et par af hovedkonklusionerne:

 • 45% af de adspurgte fædre har fået betalt barslen over overenskomsten
 • 42% har fået den betalt med barselsdagpenge
 • 20% af fædrene fortæller at hele barselsperioden ikke er blevet officielt registreret som fædrebarsel, da de selv har betalt
 • Lyst, rettigheder og familie økonomien er i prioritet årsag til barselsperioden
 • Over 70% af de adspurgte fædre fortæller de gerne ville have længere tids fædrebarsel
 • 45% af de adspurgte fædre fortæller de ikke er klar over orloven kan afholdes til barnet er 9 år
 • Det bedste ved fædrebarsel er markant kærligheden og tilknytningen mellem far og barn
 • Den største mangel er rettigheder, finansiering og informering i prioriteret rækkefølge
 • En udvidelse eller øremærkning af barslen foretrækkes af fædrene
 • Over 70% oplyser de ikke får samme digitale post om deres barn som mor
 • Næsten 50% fortæller at kommunerne ikke tilbyder familie og/eller fædre grupper

Fædrene er indhentet via landsdækkende annoncer, fædrebarselsgrupper og familiegrupper. Kun 20% i undersøgelsen er medlemmer af Foreningen Far og medlemmerne af Foreningen Far har mere barsel end gennemsnittet i Danmark. Foreningen Far gør for god ordens skyld opmærksom på, at der er tale om en forældreundersøgelse med ca. 2.000 fædre, der fortæller om deres oplevelser. Der er ikke nødvendigvis tale om en repræsentativ undersøgelse for hele Danmark.

Foreningen Far gør opmærksom på er følgende forhold omkring fædrebarsel i Danmark.

 • Da Danmark indførte tolv måneders barsel var hensigten, at barnet skulle opleve barsel med begge forældre for kærlighed, omsorg og tryghed gennem hele livet. Det er ikke sket, fordi der ikke blev afsat en tre måneders øremærket barselsperiode til far, som i resten af Norden. Danmark er derfor markant bagud i Norden i forhold til fædrebarsel.

 • Det er ikke korrekt, når politikere og ministerier nævner at forældrene har et frit valg. Det har børn og fædre ikke i dag. Bekendtgørelse om ret til barselsdagpenge §8 2)  gør, at hvis forældrene er uenige står far og barn uden rettigheder, da barselsdagpengene tildeles den forælder hvor barnet opholder sig mest.

 • De færreste fædre begynder naturligvis at "skændtes" om barselsperioden, henover den lille nyfødte baby og der går ofte 6 måneder til 2 år før det går op for fædrene hvad der sker i lovgivningen.

 • I erhvervslivet har den manglende fædrebarsel betydning for kvinder karrierer muligheder og pension foruden virksomhedernes samlede pulje af potentielle kompetencer som taber dygtige kvinder. En manglende ligeværdighed og fælles finansiering af barsel i familierne skaber en situation for teams og mellemledere, der rekrutterer baseret på køn og alder, da det betaler sig.

 • De børn der har mest behov for fars barsel på socialområdet er ofte børn, der ikke får det pga. efterfødselsreaktioner eller social arv hos moderen, som ikke muliggør en diskussion, hvorved den sociale arv kan gå igen med til tider store konsekvenser for barnet og øgede omkostninger for samfundet. En beregning af forsikringsbranchen i Sverige har vist at der ved en årgang af børn er tale om udgifter på socialområdet for udsatte børn, når de er fyldt 40 år på ca. 137 mia. kroner.

 • Forældreansvarsloven siger ingenting om barsel, hvorfor far og barn står uden rettigheder, hvis forældrene ikke bor sammen eller ophæver samlivet under forældreorlovsperioden. Ligesom de færreste forældre er klar over at forældreorlovsperioden kan bruges til barnet fylder 9 år.

 • Der kan på barselsområdet laves 3 modeller i Danmark henholdsvis en udvidelse med 3 måneder til far, så alle bliver glade. En øremærkning af 3 måneder af den nuværende periode, som er det der vil have den største effekt i samfundet for mænd, kvinder og børn - eller en overførselsmodel, hvor far og mor hver har 3 måneder, som de valgfrit kan give til anden forælder.


MULIG LØSNING:

En mulighed i Danmark er et kompromis, hvor man udvider fars øremærkede barsel fra 14 dage i dag til 2 måneder af forældre perioden og giver forældrene 1 måned ekstra til far. Så er fædrebarsel debatten formentlig løst for alle til glæde for børn, familier, samfundet og erhvervslivet.