Kan jeg få nedsat børnebidraget? | Foreningen Far

Kan jeg få nedsat børnebidraget?

Satser for børnebidrag

 

Udbetaling Danmark

 

Den 1. oktober 2012 overtog Udbetaling Danmark myndighedsansvaret for familieydelser fra kommunerne.
https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=141314

 

Mulighed for bortfald eller nedsættelse

 

Kan jeg få nedsat børnebidraget? Det er et spørgsmål vi møder i rådgivningen. Mange samværsforældre bidrager i høj grad til barnets forsørgelse med blandt andet tøj, mad og et børneværelse i boligen. Og alligevel skal de betale børnebidrag eller forhøjet børnebidrag.

Flere oplever børnebidraget som en ekstraskat på skilsmissefædre. Det opkræves af Udbetaling Danmark og sendes videre til moderen, også uanset om far fx i flere måneder har forsørget børnene, mens mor var bortrejst eller på sygehus.

Ligeledes opleves børnebidraget ofte som aldeles urimeligt, når der er etableret en 7/7 deleordning, hvor barnet er lige meget hos begge forældre. Enkelte, der tjener godt, peger på, at muligheden for forhøjelse af børnebidraget fungerer som en ekstra topskat, der fjerner tilskyndelsen til at arbejde mere og til at søge bedre lønnede jobs.

Samværsforælderen har mulighed for af få nedsat børnebidraget, hvis det kan dokumenteres at man har opfyld forsøgerpligten over barnet. Nedsættelsen kommer imidlertid ikke automatisk. Der skal søges om nedsættelse, og der kræves dokumentation.

 

Der lægges, ifølge vejledningen, vægt på:

  • Hvor barnet opholder sig, i praksis og ifølge aftale eller samværsafgørelse
  • Betaling af udgifter til daginstitution, skolegang og fritidsaktiviteter ”og lignende”.
  • Betaling for tøj, mobiltelefon, lommepenge ”og lignende”.
  • Bopælsforælderens modtagelse af børnetilskud og børnefamilieydelse til barnet.
  • Betaling til rejser og ”større ting, der har karakter af gaver”. Dette har dog ”mindre betydning, men kan indgå i den samlede vurdering”, ifølge vejledningen.

Alt i alt betyder den enkelte sagsbehandler rigtigt meget for om børnebidraget kan nedsættes eller bortfalde. Sagsbehandlerens skøn styrkes blandt andet af følgende bemærkninger:

  • ”Der er som udgangspunkt ikke tale om, at hver forælders forsørgelsesudgifter skal sammenholdes, men at der skal
  • foretages en konkret vurdering…”
  • Forældrenes øvrige økonomiske forhold lægges der normalt ikke afgørende vægt på.

Overvej konsekvenserne

Inden en samværsforælder starter en sag om børnebidrag, er det normalt fornuftigt at tale med bopælsforælderen. Måske kan man blive enige om udgiftsfordeling og om bortfald eller nedsættelse af børnebidraget, og så i fællesskab søge statsforvaltningen om denne tilpasning.

Man bør også overveje konsekvenserne for barnet. Nogle bopælsforældre tager barnet som gidsel, og vi oplever desværre, at bopælsforældre stadig kan konflikte sig til at få sin vilje.

Alt i alt opfordrer vi til at man søger, så statsforvaltningerne og politikerne bliver opmærksomme på den skæve fordeling af offentlige tilskud og børnebidrag mellem bopælsforældre og samværsforældre. Uenighed om børnebidrag kan også være lettere at løse, når der er en tredje part til stede.

Vi mener

Foreningen Far til Støtte for Børn og Forældre har vi flere gange spillet ud med forslag til en ændring af den delte families økonomi. Børnefamilieydelsen (og udgifterne til pasning og skole) bør deles mellem forældrene, mener vi. Vi foreslår også, at børnebidraget bortfalder for forældre, der regelmæssigt ser børnene. Det er således den forælder barnet opholder sig hos, der skal forsørge barnet.