Forældremyndighed | Foreningen Far

Forældremyndighed

 
 
Fælles forældremyndighed

Det vigtigste for barnet er far og mor, hvilket er den mest naturlige årsag til fælles forældremyndighed. Alle forældre der har boet sammen indenfor 10 måneder før fødselstidspunktet har fælles forældremyndighed eller I kan sikre barnet fælles forældreymdighed ved at underskrive en erklæring hos Statsforvaltningen.

Fælles forældemyndighed giver fuld adgang for begge forældre til offentlig information om barnets opvækst, trivsel, udvikling og sikkerhed. Fælles forældremyndighed skaber positivt samarbejde og giver børn et ligeværdigt billede af far og mor. Det bedste for barnet er ligeværdige forældre med sund forældreevne. 

Gode forældre der samarbejder skaber tryghed for barnet.

Vores erfaringer viser at over 95% af forældrene praktisere eller kan praktisere fælles forældremyndigheder, selvom det kun er 69% af forældrene, som har registreret fælles forældremyndighed af rent historiske årsager.

 

Hvad betyder fælles forældremyndighed?
 

Forældremyndighed

Bopæl samvær
  Værgemål   Direkte daglig
  omsorg
  Afgørelser, der relaterer
  sig til samvær - direkte
  omsorg
  Væsentlig medicinsk
  behandling og væsentlige
  indgreb
  Daginstitution   Fritidsaktiviteter
  Skolevalg,
  videreuddannelse
  Fritidsaktiviteter  
  Skolefritidsordning   Flytning indenlands  
  Risikobetonet
  fritidsaktivitet
  Skolepsykolog  
  Flytning udenlands,
  herunder flytning til
  Grønland og Færøerne
  Børnesagkyndig
  rådgivning
 
  Navnevalg    
  Religiøse forhold    
  Ægteskab    
  Pas
   

Skal jeg søge om fælles forældremyndighed?

Det er et spørgsmål vi ofte møder. Svaret er ja, hvis parforholdet mellem barnets far og mor er opløst for nylig. Med den nye lov bør fælles forældremyndighed blive det almindelige.

Hvis forholdene omkring forældremyndighed og samvær er fastlagt som følge af en gammel sag, er det mere kompliceret. Det er så oftest kun i særlige tilfælde, at vi vil råde til at søge om fælles forældremyndighed. F.eks. hvis der er frygt for reel bortførsel af barnet til udlandet, hvis der er udsigt til tvangsanbringelse eller hvis der er tale om et handicappet barn med særlige behov.

Hvis formålet er mere samvær, fraråder vi, at man genoptager gamle sager og søger fælles forældremyndighed af den grund. Efter 1. oktober 2007 er det som hovedregel bopælsretten, der giver den ene forælder langt mere magt og tid med barnet end den anden forælder, ikke forældremyndigheden i sig selv. Og en sag kan være belastende, både psykisk og økonomisk.

I alle tilfælde bør man orientere den anden forælder godt, også hvis man starter en sag om forældremyndighed eller bopæl. Selv om man ikke søger fælles forældremyndighed nu, kan det være en mulighed senere. F.eks. hvis den i altovervejende grad er blevet gældende for alle andre.

Vi er generelt skeptiske overfor de juridiske inddelinger af forældre i forskellige kategorier. Vores perspektiv er barnets perspektiv. De fleste børn har før familiens opløsning oplevet begge forældre som principielt ligestillede og meget tilstedeværende, og det skal de også opleve efter et parforholdsbrud.